شستشوی نمای ساختمان (نماشویی) نقش ویژه ای در آراستگی و زیبایی ظاهرساختمان دارد. باتوجه به دیدگاه زیبایی شناختی، هرچه نمای خارجی یک ساختمان تمیزترباشد،برجذابیت وزیبایی آن سازه یا ساختمان می افزاید. درچندسال اخیر عواملی اعم از: آلودگی بیش ازحدهوا (به خصوص در کلان شهرها مانند تهران)، بارش باران های اسیدی وآلوده، سبب شده تا باگذرزمان لایه ای از مواد اسیدی وتجزیه کننده روی سطوح تجمع گردد ودر نهایت موجب کثیف وکدرشدن نمای ساختمان می شود.