اگربااستفاده از روش های معمول وساده و به صورت دستی نتوان کف وسطح سنگ را صاف و تمیز وبراق درخشان نمود در این صورت الزامی است که از دستگاه های کفسابی و نیز از یک شخص متخصص که مسلط به امورکفسابی است کمک گرفت که به این شخص متخصص کفساب گفته میشود . شخص کفساب بااستفاده از دستگاه های مخصوص کفسابی (تک فاز ویاسه فاز)سطح موزاییک و یا سرامیک وانواع سنگ را ساب میزند ویکدست وصاف می کند وکلیه رنگ ها و یا موادی که روی آن ریخته شده باشد با استفاده از این روش و دستگاه ها به زیبایی هر چه تمام تر برطرف شده وسنگ کف بسیاربراق وصاف می گردد.